Tietosuojalause

Osuma Henkilöstöpalvelut Oy. Työnhakijarekisterin tietosuojaseloste.

Yhdistetty rekisteriseloste- ja informointiasiakirja
Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §

  1. Rekisterinpitäjä

Osuma Henkilöstöpalvelut Oy
Haapaniemenkatu 20
70110 Kuopio
puhelin: 0447331080, info@ohp.fi

  1. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Ville Auvinen
puhelin: 0447331080
ville.auvinen@ohp.fi

  1. Rekisterin nimi

Osuma Henkilöstöpalvelut Oy työnhakijarekisteri

  1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisteriä käytetään työntekijöiden rekrytointiin ja työsuhteiden luomiseen. Henkilötietoja käsitellään työnhakijan soveltuvuuden arvioinnissa ja valitsemisessa avoinna oleviin työtehtäviin Osuma Henkilöstöpalvelut Oy:ssä. Käsittelyn peruste on työntekijähakijan tietojen käsittelylle antama suostumus.

  1. Rekisterin tietosisältö

Työnhakijarekisteriä varten kerätään seuraavia henkilötietoja: Henkilön nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, kansalaisuus, syntymäaika, sukupuoli, tiedot henkilön aiemmasta työskentelyhistoriasta, aikaisemmasta työkokemuksesta, tiedot koulutuksesta, suosittelijat, kielitaito, tiedot tarvittavista työturvakorteista, tiedot ajokortista, velokuvat, yleiset tiedot työskentelymahdollisuuksista mukaan lukien työsuhteen tyyppi, sekä mahdolliset työskentelyajankohdat.

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

Työnhakijan työhakemuksella antamat tiedot.

  1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteritietoja ei luovuteta ulkopuolelle paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tietojen luovuttamisessa noudatetaan voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Rekisterin käyttö on sallittu ainoastaan nimetyille henkilöille, joiden tehtävänä on järjestelmän ylläpito ja hallinta sekä työhakemusten käsittely ja rekrytointi. Rekisteritiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä, ja rekisterin käyttöä valvotaan.

  1. Tietojen säilytys

Rekisteriin tallennettavat tiedot poistetaan kuuden (6) kuukauden tai kuuden (6) kuukauden kuluessa siitä työhakemuksen jättämisestä työnhakijan hakemuksella tekemän valinnan mukaisesti. Tietoja saatetaan kuitenkin säilyttää tarvittaessa pidempään, jos henkilö tulee valituksi työtehtävään tai säilytykseen on muu lakiin perustuva syy.

  1. Asiakkaan oikeudet

Työnhakijalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, poistoa tai täydennystä, oikeus kieltää antamiensa tietojen käyttö suoramainontaan sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt tulee osoittaa rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle kirjallisesti. Osuma Henkilöstöpalvelut Oy vastaa tarkastuspyyntöihin kirjallisesti.